Företaget

Thuressons Isolering startades 1972 och finns fortfarande kvar i samma regi. Vi har sedan slutet av 70 - talet i stort sett enbart jobbat med lösullsisolering och då i samarbete med Knauf insulation AB.

En stor del av vår kundkrets är självklart privatkunder, men också under åren som vi har varit verksamma har vi byggt upp ett nära samarbete de ledande byggföretagen, bostadsbolagen, hustillverkare och halltillverkare. De verksamma i bolaget har en gedigen erfarenhet av lösullsisolering och har således ett stort yrkeskunnande.
När det gäller företagets miljöhänsyn så arbetar vi med de produkter som vi anser vara miljövänligast på marknaden.

Thuressons Isolering är en ledande lösullsleverantör med kundanpassade kvalitets- och miljökrav i samarbete med Sveriges framtidsledande materialleverantör Knauf insulation AB.

Thuressons Isolering innehar en auktorisation av Knauf insulation AB som lösullsentrepenör. Detta innebär att vi genom erforderliga utbildningar finns listade som innehavare av behörighetsbevis, utfärdade av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och av SITAC. Företaget har ett eget kvalitetssäkringssystem, som innebär beslut om tillverkningskontroll 0193/04, utfärdat av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och SITAC, och får tillämpa gällande typgodkännande.