Så går det till

Med lösullsisolering får man ett jämt lager överallt och slipper springor där värmen eller kylan kan komma ut.

Vi kommer med en lastbil där vi har en maskin och materialet (isolering) på flaket. En slang kopplas på maskinen och dras sedan upp dit där isoleringen ska sprutas ut.