Lösullsisolering

Vindsbjälklag isoleras normalt bäst med ett tjockt lager lösull som ger en obruten isolering utan glipor kring stödben, takstolar, el- och ventilationsinstallationer.

Även snedtak isoleras bäst med lösull. Genom att den sprutade densiteten ökas elimineras sättningen helt. På takstolen skall finnas genomskinlig plastfolie samt glespanel c/c 600 mm eller tätare. Snedtakets inre ytbeklädnad får vara uppsatt på de delar som kan inspekteras uppifrån bjälklaget. Övriga delar av snedtaket ska endast ha plastfolie och glespanel. På så sätt kan isoleringen inspekteras under pågående arbete.

Knauf insulation är en glasullsisolering. Glasull tillverkas av smält glas som spinns till tunna trådar. Glasullen är lätt och spänstig och har hög isoleringsförmåga.

Glasull är ett obrännbart material enligt gällande typgodkännadebevis. Detta får till följd att materialet hjälper dig att förhindra brandspridning.

En lösfyllnadsisolering skall ej belastas. Därför är det nödvändigt att bygga landgångar på vindsutrymmet.