Isolering/ Lösullsisolering

Vindsbjälklag isoleras normalt bäst med ett tjockt lager lösull som ger en obruten isolering utan glipor kring stödben, takstolar, el- och ventilationsinstallationer.


Även snedtak isoleras bäst med lösull. Genom att den sprutade densiteten ökas elimineras sättningen helt. På takstolen skall finnas genomskinlig plastfolie samt glespanel c/c 600 mm eller tätare. Snedtakets inre ytbeklädnad får vara uppsatt på de delar som kan inspekteras uppifrån bjälklaget. Övriga delar av snedtaket ska endast ha plastfolie och glespanel. På så sätt kan isoleringen inspekteras under pågående arbete.

 

Knauf insulation är en glasullsisolering. Glasull tillverkas av smält glas som spinns till tunna trådar. Glasullen är lätt och spänstig och har hög isoleringsförmåga.

 

Glasull är ett obrännbart material enligt gällande typgodkännadebevis. Detta får till följd att materialet hjälper dig att förhindra brandspridning.

 

En lösfyllnadsisolering skall ej belastas. Därför är det nödvändigt att bygga landgångar på vindsutrymmet.

I dag är lösull en av de vanligaste isoleringslösningarna för vindsbjälklag och snedtak. Lösullsisolering fungerar även utmärkt för ryggåstak, snedtak, väggar och för tilläggsisolering på befintliga skivor eller spån.

Det är klimatsmart att isolera huset med lösull

Då klimatet är en ständigt växande fråga i dagens samhälle, där varje klimatsmart bidrag är viktigt är det viktigt att energin du använder för att värma upp ditt hus, skall stanna där. Att isolera sitt hem med lösull är inte bara kostnadseffektivt utan även klimatsmart. Det kostar inget att underhålla isoleringen när den väl är på plats, men den spararin in på både dina pengar och miljön i minskad energiförbrukning under husets livslängd. Har du ett vindbjälklag som är dåligt isolerat är det förmodligen den mest lönsamma åtgärd du kan göra.

För husägaren innebär det:

  • sänkta kostnader
  • inomhusmiljön blir bättre
  • klimatpåverkan minskas. 
Beställ offert