Tilläggsisolering

Vindsbjälklaget är den byggnadsdel som är enklast och mest lönsam att tilläggsisolera. Normalt sett har åtgärden betalt sig på något eller några år. Men det är inte bara pengar man vinner. Åtgärden innebär också att byggnadens värde ökar och inte minst bättre komfort inomhus utan drag och kallras. Dessutom sparas miljön genom att koldioxidutsläppen minskas.


Vi använder 
Det material som kund önskar. I lager har vi:

  • Glasull
  • Stenull (annan sorts lösull med sten)
  • Hunton träfiber
  • Cellulosa, som är sönderrivet tidningspapper

 

Detta går bra att lägga över andra sorters isolering. 

 

 

 

 

Med tilläggsisolering av lösull på vinden får du ett behagligt inomhusklimat med varmt och skönt på vintern, samtidigt som det är svalt under varma sommardagar.

 

De två vanligaste anledningarna till att man tilläggsisolerar vinden och taket. Den ena anledningen är för att man vill spara energi, och då är det främst vindbjälklaget som bör isoleras. 

Tilläggsisolering med lösull är bästa investeringen

Man sänker husets uppvärmningskostnader om man tilläggsisolerar vinden! Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger den bästa effekten. Har du ett vindbjälklag som är dåligt isolerat är det förmodligen den mest lönsamma åtgärd du kan göra.