Tilläggsisolering

Vindsbjälklaget är den byggnadsdel som är enklast och mest lönsam att tilläggsisolera. Normalt sett har åtgärden betalt sig på något eller några år. Men det är inte bara pengar man vinner. Åtgärden innebär också att byggnadens värde ökar och inte minst bättre komfort inomhus utan drag och kallras. Dessutom sparas miljön genom att koldioxidutsläppen minskas.

Vi använder oss av

Cellulosa (papper), Stenull (annan sorts lösull med sten), träfiber. Vi blåser isoleringen i väggar, golv, snedtak, vind, detta funkar även att lägga över tex spån och annan isolering.

Allmänna råd

Knauf insulation ska blåsas på plats av specialutbildade lösullsentreprenörer enligt BOT. För att resultatet ska bli bra, krävs vissa förberedelser innan lösullsentreprenören kan påbörja sitt arbete. Se anvisningar Vindsbjälklag respektive Snedtak.

Fukt- och lufttäthet

Det är viktigt att konstruktionen är lufttät. Vid montage av diffusion alt ångspärr skall den tätas vid skarvar, genomföringar och anslutningar för att minska diffusion och genomblåsning. En skadad eller slarvigt monterad diffusion/ång spärr ökar risken för fuktskador.

Vindavledning

Knauf insulation har olika system för vindavledning. Principen går ut på att förhindra ventilationsluft från att tränga in i isoleringen vid takfoten.
Knauf insulationssystem för vindavledning monteras på distansläkt för att förhindra utbuktning som kan blockera ventilationsspalten. Detta ger ett obrutet tätskikt och säkerställer luftspalten mot yttertaket. Vindavledaren skall sluta minst 130 mm över färdigsprutad Knauf insulationsyta och sluta tätt mot takstolen. Luftspalten bör vara minst 25 mm mellan skiva och yttertak.

Tänk på att fästa skivans underkant mot vägg/hammarband, så att luft inte kan blåsa in i isoleringen. Det finns tillfälle/konstruktionslösningar då luftspalt inte är nödvändig, rådgör med din lösullsentreprenör.